Bestyrelse

Blenstrup Lokalråd:

Birgitte Feld Mikkelsen (Formand) 53707128

Lotte Brøndberg Simonsen 53550969

Carsten Hvillum 60601211

Lene Ibsen 20277766

Nülin Bisgaard 42472755

Pia Elberg 40127494

Pernille Stjernholm 24200774

Kenneth Hjemsted 22118717

Lokalrådets mail:

blenstruplokalraad@gmail.com